2020-10-01 08:36:19

Na državnoj smotri LiDraNo - na daljinu

Učenik Antonio Belić s novinarskim radom pod naslovom Je li ne znamo jedini odgovor pozvan je na državnu smotru LiDraNo koja se ove godine održala na daljinu 30. rujna umjesto u Šibeniku od 22. do 24. ožujka.

 LIDRANO, smotra na kojoj je sudjelovalo više učenika naše škole, nije mogla u potpunosti biti održana kako je planirano. Naime, taman kad je trebala biti županijska razina, došlo je do tzv. karantene i stopiranja svih natjecanja i smotri. Budući da je županijsko povjerenstvo za literarno i novinarsko stvaralaštvo trebalo unaprijed izabrati radove koje predlaže za državnu smotru, to je odrađeno te su prijedlozi poslani državnom povjerenstvu. I ostvarila se velika želja mene kao mentorice, a jasno i želja svakog učenika koji sudjeluje na najtecanju ili smotri - pozvani smo na državno.

Učenik Antonio Belić, koji sad polazi 8. razred, napisao je odličan novinarski rad koji govori o jezičnim nedoumicama vezanim uz ime naselja Mahično ili Mahićno. Rad je državno povjerenstvo prepozalo kao izuzetno zanimljiv, duhovit i istraživački. Potaknuli su Antonija da i dalje piše, a voljeli bi pročitati još i o ovoj temi. Sretni smo i ponosni što smo mogli sudjelovati na državnoj razini smotre i tako promicati ime svoje škole, svog mjesta i grada. 

Antonijev, a i izuzetno uspješan  rad učenice Gabrijele Cvitak možete pročitati u datetokama.


Osnovna škola Mahično